دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴

do you khow

Did you know the most commonly used letter in the alphabet is E.

آیا می دانستید که حرف E در الفبا بیشتر استفاده شده است.

 

Did you know the least used letter in the alphabet is Q.

آیا می دانستید که کمترین حرف استفاده شده در الفبا Q است.

 

Did you know the 3 most common languages in the world are Mandarin Chinese, Spanish and English.

آیا می دانستید که 3 زبان معمول در جهان زبان چینی قدیمی، اسپانیایی و انگلیسی است.

 

Did you know skiing is the only word with double i.

آیا می دانستید که کلمه skiing تنها کلمه با دو i است.

 

Did you know dreamt is the only word that ends in mt.

آیا می دانستید که کلمه dreamt تنها کلمه ای است که به mt ختم می شود.

 

Did you know the names of all continents both start and end with the same letter.

آیا می دانستید که اسم تمامی قاره ها با یک حرف شروع و تمام می شود.

 

Did you know the first letters of the months July through to November spell JASON.

آیا می دانستید که حروف اولیه ماه ها از جولای تا نوامبر کلمه JASON را تشکیل می دهد.

 

Did you know if you try to say the alphabet without moving your lips or tongue every letter will sound the same.

آیا می دانستید که اگر سعی در گفتن حروف الفبا بدون تکان دادن لب ها و زبان داشتید تمام حروف یک صدا دارند.

نوشته شده توسط روشن در 9:15 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴

سکوت قدرتمندترین فریاد است .

نوشته شده توسط روشن در 9:11 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴

حوال پرسی

عبارتهای غیر رسمی:   

   Hi

  Hello

? What`s up     

? What`s new      

? How`s it going      

کمی رسمی تر :

    ? Good morning . How are you today   

? Good afternoon . How`s every thing

? Good evening . How have you been

احوالپرسی با دوستی که سالهاست او را ندیده اید :

      ?  I haven`t seen you in age`s . Have have you been

? How`re  things going

? How are you geting along

? ( Long time no see! ( informal

احوالپرسی با دوستی که انتظار دیدن او را نداشته اید :

 ! Fance meeting you here

! Never thought i`d see you here

! What a surprise to see you here

 
نوشته شده توسط روشن در 9:9 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴

چگونه خداحافظی کنید

Say Good-Bye

چگونه خداحافظی کنید

-----------------------------------------------------------

خداحافظی غیر رسمی

. Bye

.Good - Bye

. Bye for now

. See you later

. Talk to you soon

 . See you around . Take care

 .See you real soon

. See you tomorrow  / next week

(See ya . (informal

( See you later . alligator . (slang

 خداحافظی رسمی

.Nice to see you . Good - bye

.Good to see you . good - bye

. Nice talking to you. Bye

 . Take Care . See you again

خداحافظی با فردی که تازه با او آشنا شده اید

.Nice meeting you

(It was a pleasure meeting you . (formal

( It`s a real pleasure to have met you . ( formal

(It`s been a real pleasure . (formal

نوشته شده توسط روشن در 9:5 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴

همواره د ر ذهن

همواره د ر ذهن داشته باشيد كه:

Let's try always to keep this thought in mind:


مراقب افكارتان باشيد كه تبديل به گفتارتان ميشوند

Watch your thoughts; they become words.


مراقب گفتارتان باشيد كه تبديل به رفتار تان مي شود
Watch your words; they become actions.

مراقب رفتار تان باشيد كه تبديل به عادت مي شود
Watch your actions; they become habits.

مراقب عادات خود باشيد که شخصيت شما می شود
Watch your habits; they become character;

مراقب شخصيت خود باشيد كه سرنوشت شما مي شود
Watch your character; it becomes your destiny.

نوشته شده توسط روشن در 9:4 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴

extend یا expand

extend یا expand
😳😳😳😳😳😳😳😳                                                                                                                                                                                                       ❓❓❓❓❓❓❓ extend و expand 
expand یعنی گسترش یا افزایش از لحاظ حجمی

.You blow up a balloon to make it expand
.Water expands when it freezes
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
از expand برای صحبت کردن راجع به مسائل کاری یا تاثیر روی چیزها هم میشه استفاده کرد.

.The business expanded too quickly
.You should try to expand your influence
💕💕💕💕💕💕💕💕
عموما برای چیزهایی که میتونن بزرگتر، درازتر، یا گستردتر بشن از extend استفاده میشه.

.You extend your arm
.You extend a house by adding rooms
.You extend the time needed to do something

نوشته شده توسط روشن در 20:10 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴

اصطلاحات

1) as easy as abc.   مثل آب خوردن
2) as fair as rose.    مثل ماه
3) as white as a sheet .مثل برف ، مثل گچ دیوار
4)as good as gold مثل یک تکه جواهر
5)as plentiful as blackberries مثل ریگ بیابان
6)as pretty as a picture مثل ماه شب چهارده
7)as busy as a bee مثل خر آسیاب
8) as clean as a new pin مثل دسته گل
9)as clear as crystal زلال مثل اشک چشم
10)as dry as a bone خشک مثل چوب
11)as dull as ditch - water خسته کننده ، ملال آور
12)as fit as a fiddle مثل بچه دبیرستانی ها سرحال
13)as flat as a pancake صاف مثل کف دست
14)as fresh as a daisy مثل یه دسته گل
15)as fresh as a rose هلو پوست کنده
16)as a good as a play مثل فیلما
17)as old as the hills مثل عهده بوقه
18)as cool as a cucumber مثل یخ میمونه

نوشته شده توسط روشن در 20:9 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴

اصطلاحات

#اصطلاحات
كارش تمومه- درب و داغون شده
He 's busted
______________________________
من اینطور فکر نمیکنم
 I don't think so
______________________________
خیلی بد شد
That's too bad
______________________________
بهانه نگیر- بهانه نیار
 Don't make excuse
______________________________
نه واقعا
 Not really
______________________________
نمیتونم جلوی خندمو بگیرم
I cannot help laughing
______________________________
خوش باش
 Cheer up

نوشته شده توسط روشن در 20:6 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴

بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه نهم

بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه سوم متوسطه اول

امتحانات نوبت اول و دوم

آزمون شفاهی( Listening and Speaking )

آزمون کتبی( Listening , Reading , Writing & Grammar )

1- ارزشیابی مستمر ( 20نمره ) شامل بخش های زیر :

  • Conversations
  • Practices ( 1& 2 )
  • Language Melody
  • Talk to your teacher
  • Tell your classmates
  • Listening , reading & writing
  • Listening , speaking , reading & writing

ارزشیابی مستمر ( 20نمره ) بر اساس :

 • Work book + worksheets in the class

( کتاب کار + سایر فعالیت های کتبی در کلاس )

2-ارزشیابی پایانی ( 20نمره) شامل بخش های زیر:

 • Interview ( 5 marks )
 • Monologue ( 5 marks )
 • Role play ( 10 marks )

2- ارزشیابی پایانی( 20 نمره)شامل :

 • Listening , Reading & Writing ( 8 score )
 • Reading and Writing ( 12 score )

  تنها 5/2 تا 3 نمره به بخش گرامراختصاص مي يابد.

توجه :

ارزشیابی شفاهی و کتبی نوبت اول از 3 درس اول صورت می گیرد .

برای ارزشیابی شفاهی و کتبی نوبت دوم 5 نمره از درس 1 تا 3 و 15 نمره برای دروس 4 تا 6 اختصاص می یابد

نحوه محاسبه نمره تکوینی ( مستمر )

{نمره مستمر شفاهی (20) + نمره مستمر کتبی (20) } تقسیم بر 2

نحوه محاسبه نمره پایانی

{نمره آزمون شفاهی (20) + نمره آزمون کتبی (20) } تقسیم بر 2

امتحان شهریور

مجموع 4 نمره شفاهی ( نمره شفاهی مستمر تقسیم بر 5) + 16نمره آزمون کتبی

Listening , Reading & Writing (6 mark ) + Reading and Writing (10 mark)

نوشته شده توسط روشن در 19:56 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هفتم دی ۱۳۹۴

چگونه لهجه خود را کاهش دهيم

چگونه لهجه خود را کاهش دهيم

بسياری از مشکلاتی تلفظی که زبان‌آموزان با آنها مواجه هستند در نتيجه استفاده غلط از اصواتی است که در زبان مادری خود به کار مي‌برند. بنابراين مشکلات تلفظی که شما از آن رنج مي‌بريد احتمالاً مشابه مشکلاتی است که ديگر زبان‌آموزان «هم زبان» شما هم با آن مواجه هستند. وقتی يک انگليسي‌زبان بومی (native) به شما مي‌گويد که شما (بعنوان مثال) لهجه روسی يا چينی داريد، در واقع اين نکته را تأييد مي‌کند. بسياری از برنامه‌های کاهش لهجه بر اساس تحقيقاتی است که اصوات خاصی را که هر گروه زبانی (مثلاً فرانسوي، چيني، اسپانيايي، ژاپنی و ...) موقع ادای کلمات انگليسی دارد، مشخص مي‌کنند. بعنوان مثال 70% اسپانيايي‌ زبانها در تلفظ صدای /st/ در کلمه stick مشکل دارند در حاليکه چينی زبانها هيچ مشکلی در تلفظ آن ندارند. نکته‌های زير به شما کمک مي‌کنند که تأثير زبان مادری خود بر انگلیسی‌تان را کاهش دهيد.

به حرکات دهان انگلیسی زبانان (native) دقت کنيد.

موقع تماشای برنامه‌های زبان اصلی به حرکات دهان گوينده خوب دقت کنيد. آنچه که مي‌گويد را تکرار کنيد و لحن صدای او را تقليد کنيد.


شمرده صحبت کنيد.

تا وقتی که لحن و اصوات انگليسی را بخوبی فرا نگرفته‌ايد، شمرده صحبت کنيد. اگر شما سريع و با لحن و تلفظ غلط صحبت کنيد، انگليسی زبانها در فهميدن آنچه که مي‌خواهيد بگوييد مشکل پيدا خواهند کرد. همچنين اگر شما به «اشتباه صحبت کردن» خود ادامه دهيد، اين اشتباهات در ذهن شما ماندگار خواهند شد.


از ديکشنری استفاده کنيد.

با علائم فونتيک ديکشنری خود آشنا باشيد و تلفظ صحيح کلماتی را که ادای آنها برای شما دشوار است در آن جستجو کنيد.


از ديگران کمک بگيريد.

يک فهرست از کلماتی که تلفظ آنها برای شما دشوار است، تهيه کنيد و از يک دوست انگليسی زبان (native) بخواهيد آنها را برای شما تلفظ کند. خوب است صدايش را ضبط کنيد و بعداً به آن گوش دهيد و خودتان هم آن را تکرار کنيد. اگر چنين دوستی نداريد مي‌توانيد از نرم افزارهايی که کلمات را با صدای ضبط شده انسان ادا مي‌کنند استفاده کنيد. (برای اين منظور مي‌توانيد از نرم‌افزار Pronunciation Power و يا دیکشنری گويای کمبریج استفاده نماييد.)به کتابهای نواردار گوش دهيد.

با تهيه کتابهايی که دارای يک نوار يا سی‌دی صوتی هستند مي‌توانيد در يک زمان هم بخوانيد و هم گوش کنيد. بخشهايی از کتاب را با صدای بلند بخوانيد و صدای خودتان را ضبط کنيد. صدای خودتان را با گوينده اصلی مقايسه کنيد و سعی کنيد اشتباهاتتان را اصلاح کنيد.


به پسوندهای
s و ed دقت کنيد.

تلفظ صحيح کلماتی که به s و ed ختم مي‌شوند را ياد بگيريد. مثلاً s- يا es- را در نظر بگيريد. اين پسوند گاهی صدای /S/ مي‌دهد (مثلاً در eats)، گاهی صدای /Z/ مي‌دهد (مثلاً در plays) و گاهی هم صدای /IZ/ مي‌دهد (مثلاً در washes). (برای فراگيری نحوه تلفظ صحيح اين قبيل کلمات اينجا را کليک کنيد.)

با صدای بلند انگلیسی بخوانيد.

هر روز به مدت 15 تا 20 دقيقه يک متن انگليسی (مثلاً يک کتاب داستان) را با صدای بلند بخوانيد. اين به شما کمک مي‌کند که آن دسته از عضلات دهان را که برای انگليسی صحبت کردن به کار مي‌آيند، تقويت کنيد. تحقيقات نشان مي‌دهد که برای صحبت کردن يک زبان جديد حدود سه ماه تمرين روزانه مورد نياز است تا عضلات دهان (برای آن زبان خاص) تقويت شوند.

آموزش مکالمه انگليسي نصرت در 90 روز» با وقفه کوتاهی که بين کلمات و جملات ايجاد مي‌کند اين فرصت را برای شما فراهم مي‌کند که آنها را تکرار کرده و مهارت تلفظ خود را تقويت نماييد.)

صدای خودتان را گوش کنيد.

صدای خودتان را ضبط کنيد و برای يافتن اشتباهات تلفظی خود به آن گوش دهيد. اين يک تمرين بسيار عالی است، زيرا اين به شما کمک می‌کند از اشتباهاتی که دائماً مرتکب مي‌شويد آگاه شويد.

صبور باشيد.

شما می‌توانيد نحوه صحبت کردن خود را بهبود بخشيد، ولی اين «يک شبه» بدست نمي‌آيد. مردم اغلب به دنبال کسب نتيجه فوری هستند و به همين دليل خيلی زود دلسرد می‌شوند و از تلاش دست برمی‌دارند.

منبع: esl-pro.com

نوشته شده توسط روشن در 19:57 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی ۱۳۹۴

مکالمات محاوره ای در فیلمها

مکالمات محاوره ای که بیشتر در فیلمها به کار میره و بد نیست که بدونیم....

Gimme    🎀  give me
🌵بده به من

Dunno     🎀don't know
🌵ندانستن
Lemme     🎀 let me
🌵 اجازه بده
Want to    🎀 wanna
🌵 خواستن
Kinda     🎀kind of
🌵نوعی از
Going to    🎀gonna
🌵قصد داشتن
Betcha      🎀bet u
🌵باهات شرط میبندم
Lotsa        🎀lots of
🌵بسیاری از
Outta       🎀out of
🌵بیرون از
Gotcha    🎀 I got u
🌵فهمیدم.
Gotta     🎀 have got to
🌵مجبور بودن

نوشته شده توسط روشن در 20:7 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی ۱۳۹۴

آموزش زبان؛ با رویکرد نخبه گرایانه

(نگاهی تحلیلی به برخی جنبه های کتاب جدید التالیف زبان خارجی پایه هفتم)

در آموزش هر زبانی صحبت از چهار مهارت اساسی به میان می آید که به مهارتهای چهارگانه[1] معروف اند. این مهارت ها در پیوند با آموزش زبان انگلیسی بیشتر قابل بحث و فحص بوده برای زبان آموزان نیز عناوین نام آشنایی هستند. کتاب جدید التالیف زبان انگلیسی پایه هفتم، به زعم مولفین آن، بر آن است که این مهارتها (گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) را بر خلاف کتاب و رویه قدیم به صورت توامان به دانش آموزان بیاموزاند. این مهارت ها در کتاب جدید گاهی به صورت مستقل و گاهی نیز با همپوشانی ظاهر می شوند. از این روست که در قالب یک بسته آموزشی عرضه شده که شامل کتاب دانش آموز، کتاب کار، لوح فشره، کتاب معلم و فلش کارت معلم می باشد. در این میان دانش آموز با سه ابزار (کتاب دانش آموز، کتاب کار و لوح فشرده) سر و کار خواهد داشت. سخن گفتن از محاسن و نقاط قوت این بسته آموزشی، هدف این نوشتار نیست که البته این امر نیز نباید به معنای دست کم گرفتن و یا ناچیز انگاشتن تلاشهای مولفین محترم آن بر شمرده شود که این کتاب در صدد نیل به اهداف آموزشی آن است؛ این نوشته بر آن است که از نگاه کسی که خود با آموزش زبان در پایه هفتم سر و کار دارد، به بررسی و تحلیل برخی از کاستی ها و اشکالات کار همت گمارد. به این امید که اسباب شناخت بیشتر و عامل بهبود کتاب در ویرایش های بعدی آن گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روشن در 18:54 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴

چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟

چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟

شايد يادگيری زبان انگليسی مهمترين گام در ارتقاء کيفيت زندگی شما باشد.

آيا هيچ فکر کرده‌ايد که دسترسی به اطلاعاتی که ديگران از آن بي‌بهره‌اند، چقدر مي‌تواند جالب باشد؟ يا صحبت کردن با افراد جالبی که ديگران نمي‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند؟ يا تحت تأثير قرار دادن اطرافيانتان هر موقع که دهانتان را باز مي‌کنيد؟ و يا پشت سر گذاشتن ديگران با جهش‌های بزرگی که در شغل‌تان برمي‌داريد؟

شما مي‌توانيد به همه‌ اينها برسيد، اگر خوب انگليسی صحبت کنيد.


دسترسی به اطلاعات

شما به چه چيزی علاقمند هستيد؟ علوم؟ موسيقي؟ کامپيوتر؟ سلامتي؟ تجارت؟ ورزش؟ رسانه‌های امروز – از قبيل اينترنت، تلويزيون و مطبوعات – دسترسی تقريباً نامحدودی را به اطلاعات پيرامون موضوعات مورد علاقه‌تان فراهم کرده است. فراموش نکنيد که ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنيم.

تنها يک مشکل وجود دارد: بيشتر اين اطلاعات به زبان انگليسی است.

در اينجا چند مثال از اطلاعاتی که اگر انگليسی بلد باشيد می‌توانيد از آنها استفاده کنيد، بيان می‌شود:

 • بيشتر صفحات وب. بيش از يک ميليارد (1.000.000.000) صفحه اطلاعات در اينترنت وجود دارد! اين شگفت‌انگيز است که تنها با ياد گرفتن يک زبان، به خيل عظيمی از اطلاعات در پهنه اينترنت دسترسی پيدا می‌کنيد.
 • کتابها – در هر موضوعي، از سرتاسر جهان. شما مي‌توانيد کتابهايی با نويسندگان آمريکايی يا بريتانيايی بخوانيد، و نيز کتابهای ترجمه شده از زبانهای ديگر. به هر موضوعی که علاقمند باشيد، مي‌توانيد چيزی به انگليسی درباره آن پيدا کنيد.
 • مطبوعات. فقط مجله‌ها و روزنامه‌های انگليسی زبان هستند که به راحتی در هر کجای جهان يافت مي‌شوند. شما برای پيدا کردن مجله‌هايی مانند تايم يا نيوزويک مجبور نيستيد خيلی وقت صرف کنيد.
 • علوم. زبان انگليسی کليـد دنيـای علم و فن‌آوری است. حـدود 95% مقـالات علمی منتشر شده، به زبان انگليسی است کـه تنها حدود 50% از آنها مربوط بـه کشورهای انگليسي‌زبان (مانند آمريکا و انگلستان) مي‌باشد.
 • گزارشات خبري. شبکه‌های تلويزيونی بين‌المللی از جمله BBC و CNN را در نظر بگيريد. آنها خبرها را بسيار سريع‌تر و حرفه‌اي‌تر منتشر مي‌کنند. در هر کجای دنيا شما مي‌توانيد به آنها دسترسی داشته باشيد.

گفتگو با ديگران

انگليسی را مي‌توان «زبان گفتگو» ناميد. چرا؟ چون به نظر مي‌رسد همه مردم جهان پذيرفته‌اند که برای گفتگو و ارتباط با يکديگر از زبان انگليسی استفاده کنند.

 • حدود يک و نيم ميليارد (1.500.000.000) نفر در جهان می‌توانند به انگليسی صحبت کنند. يک ميليارد نفر ديگر هم مشغول فراگيری آن هستند.
 • تقريباً همه کنفرانسها و مسابقات بين‌المللی به زبان انگليسی برگزار مي‌شود. به عنوان مثال رقابتهای المپيک يا جام جهانی فوتبال را در نظر بگيريد.
 • سياستمداران کشورهای مختلف از زبان انگليسی برای برقراری ارتباط با يکديگر استفاده مي‌کنند. انگليسي، زبـان اصلی سازمانهايی از قبيـل سازمـان ملل متـحد (UN)، نـاتـو (NATO) و... می‌باشد.

اگر شما بتوانيد به انگليسی صحبت کنيد، قادر خواهيد بود:

 • با مردمان سراسر جهان ارتباط برقرار کنيد. مثلاً مي‌توانيد عقايد و نظراتتان را در گروه‌های تبادل نظر اينترنتی بيان کنيد. به افراد مورد علاقه‌تان ايميل ارسال کنيد و درباره زندگی و فرهنگشان اطلاعات کسب کنيد.
 • راحت‌تر سفر کنيد. به هر کجا که سفر مي‌کنيد مي‌توانيد با ديگران ارتباط برقرار کنيد – انگليسی در بيش از 100 کشور جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مي‌توانيد آدرس بپرسيد، با افراد مکالمه کنيد، يا... کمک بخواهيد. کسی چه مي‌داند، شايد روزی زبان انگليسی جان شما را نجات دهد!

پيشرفتهای شغلی

اگر خواهان شغل خوبی در زمينه‌های تجاری يا علمی هستيد، از پشت ميز کارتان بلند شويد و همين حالا به فراگيری انگليسی مشغول شويد!

دانستن انگليسی به شما اجازه مي‌دهد که:

 • عبارت «مسلط به زبان انگلیسی» را در رزومه (=خلاصه شرح حال و سوابق) خود درج کنيد. بدين ترتيب شانس خود را برای بدست آوردن شغل بهتر و کسب درآمد بيشتر، افزايش مي‌دهيد.
 • دانش فنی خود را افزايش دهيد. انگليسی زبان فن‌آوری است، مخصوصاً فن‌‌آوريهای تراز بالايی مانند علوم کامپيوتر، ژنتيک و پزشکي. اگر مي‌خواهيد درباره اين علوم مطالعه کنيد، احتمالاً مجبور خواهيد شد از منابع انگليسی استفاده کنيد.
 • يک تاجر بين‌المللی باشيد. ايـن بسيار واضح اسـت. تجـارت بين‌المللی تنها بـا زبان انگليسی ميسر مي‌شود. يادتان باشد که در دهکده جهانی به سر مي‌بريد. بنابراين اگر مي‌خواهيد نقشی ايفا کنيد، بايد انگليسی بلد باشيد – تا بتوانيد با تجار ديگر ارتباط داشته باشيد، در کنفرانس‌ها و همايش‌ها شرکت کنيد، روزنامه‌ها و مجلات تجاری بخوانيد و....
 • دانشجو و محقق بهتری باشيد. مي‌توانيد با دانشمندان کشورهای ديگر مکاتبه کنيد. در همايشهای بين‌المللی شرکت کنيد و با مطالعه مجلات و کتب، از يافته‌های جديد علمی با خبر شويد.

ياد گرفتن انگليسی آسان است

انگليسی نه فقط مفيدترين زبان دنياست، بلکه يکی از آسان‌ترين زبانها برای يادگيری و استفاده محسوب می‌شود:

 • الفبای ساده – هيچ نماد يا نشانه خاصی از قبيل ä يا é وجود ندارد.
 • حالت جمع آسان – فقط کافی است يک s (يا es) به انتهای يک اسم اضافه شود. (one car, two cars)
 • کوتاهی کلمات – اغلب کلمات اصلی کوتاه هستند: run, work, big, go, man و.... کلمات طولانی‌تر هم غالباً کوتاه می‌شوند: fridge=refrigerator, os=operating system.
 • انگليسی همه جا يافت مي‌شود: دسترسی به تلويزيون، موسيقي، وب‌سايتها و مجلات انگليسی زبان بسيار راحت است. شما مجبور نخواهيد بود فقط از چند کتاب خسته‌کننده آموزشی استفاده کنيد. مي‌توانيد همزمان هم انگليسی بياموزيد و هم از آن استفاده کنيد. بديهی است که بدين ترتيب اشتياق شما برای يادگيری افزايش می‌يابد.

نوشته شده توسط روشن در 20:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱

تفاوت برخی کلمات هم معنی در زبان انگلیسی

تفاوت برخی کلمات هم معنی در زبان انگلیسی

فرق بین home و house
You should go to your house now. غلط
You should go to your home now. صحیح
House به هر ساختمانی که برای سکونت استفاده می‌شود اشاره می‌کند اما home به خانه خاصی که فرد یا افرادی در آن زندگی می‌کنند اشاره می‌کند.
Home ممکن است به کشور فرد (وطن) هم اشاره داشته باشد.


فرق بین between و among
There was a fight among two boys. غلط
There was a fight between two boys. صحیح
Between و amongدر فارسی معنی (بین و میان) می‌دهند. در زبان انگلیسی از نظر کاربرد بین این دو تفاوت وجود دارد. به این صورت که between بین دو نفر است و among برای بیشتر از دو نفر استفاده می‌شود. مثال: Divide the apple among you three. (سیب را بین سه نفرتان تقسیم کنید.)
a یا one
Ali found one ring in the street. غلط
Ali found a ring in the street. صحیح
از one زمانی استفاده می کنیم که عدد مورد تاکید قرار گرفته باشد. مانند:
He gave me one book instead of two.(او به جای دو کتاب، یک کتاب به من داد.)
فرق بین few و a few
Although the question was easy, a few boys were able to answer it. غلط
Although the question was easy, few boys were able to answer it. صحیح
تفاوت a few و few : هردو به معنای تعداد کم است. اما منظور از few کوچکترین حد ممکن است. به معنی جمله دوم توجه کنید: گرچه سوال آسان بود کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد.
به مثال دیگری در باره a few توجه کنید:
Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.
گرچه سوال مشکل بود، چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند
نوشته شده توسط روشن در 18:18 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱

دانستنیها

اگر live را برعکس بنویسم، می‌شود evil.


-در کلمه listen به معنای گوش دادن همان حروفی به کار رفته که در silent به معنای سکوت بکار رفته است. تصادف قشنگی‌ نیست!


-لغت کاراته 'karate" یعنی «دست خالی».


-کلمه set بیشتر از هر کلمه دیگری در زبان انگلیسی دارای معنا و تعریف است.


-تا به حال به تلفظ لغت "queue" دقت کرده‌اید. اگر چهار حرف آخر آنرا برداریم باز هم به همان طریق تلفظ می‌شود.


-اسکیموها برای توصیف کلمه برف، 20 لغت دارند!


-حدود 144 کلمه در زبان انگلیسی با fact ساخته می‌شود. 57 تای آن دقیقا با fact شروع می‌شود. مثل: faction, factory, facts و 5 کلمه با fact خاتمه می‌یابد. مثل artifact


-کلمه‌ای که 15 حرف از حروف زبان انگلیسی را بدون اینکه تکرار شوند در خود جا داده است کلمه uncopyrightable است.

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

-در سال 1939 فردی بنام «ارنست وینسنت رایت» Erneset Vincent Wright کتاب داستانی منتشر کرد بنام« گدسبی» Gadsby که حاوی 50,110 لغت بود و در هیچ یک از این لغات از حرف e استفاده نشده بود. این کار نوعی بازی با حروف است و معمولا حرفی از حروف الفبا را در اثری بکار نمی‌برند. در انگلیسی این حرف بیشتر e و در زبان فارسی بیشتر الف را حذف می‌کنند. اسم این نوع نگارش را نیز اصطلاحا Lipogram می‌گویند.


-طولانی‌ترین کلمه‌ای که با حروف ردیف بالای کیبورد می‌توان نوشت کلمه TYPEWRITER است.


-به نقطه بالای حرفi می‌گوییم کوچولو یا a tittle


-سخت‌ترین زبان برای یادگیری، زبان Basque است که در شمال غرب اسپانیا و جنوب غربی فرانسه صحبت می‌شود.


-از سال 1880 دیکشنری آکسفورد کلمه طولانی floccinaucinihilipilification را در لیست کلمات خود جا داد که تقریبا به این معناست: " حدس زدن این که چیزی بی‌ارزش است."

نوشته شده توسط روشن در 18:16 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱

روش فکر کردن افراد موفق

 روش فکر کردن افراد موفق
موفق‌ترین افراد دنیا یک خصوصیت مشترک دارند: طرز فکرشان با دیگران فرق دارد. چون ما هم باور داریم که تفکر هوشمندانه زندگی را تغییر می‌دهد، در اینجا به ١٥ مورد از بهترین طرز فکرهای افراد موفق اشاره می‌کنیم.
١) فکر کردن یک نظم است. اگر می‌خواهید در آن بهتر شوید، باید روی آن کار کنید.
می‌توانید برای برنامه‌ریزی فکر کردنتان وقت بگذارید مثلاً هر دو هفته یک بار یک نصفه روز، هر یک ماه یک روز کامل و هر سال یک تا دو روز کامل.
٢) ببینید انرژی‌تان را باید کجا متمرکز کنید، و بعد از قانون ٢٠/٨٠ استفاده کنید.
٨٠ درصد از انرژی‌تان را به ٢٠ درصد از مهم‌ترین فعالیت‌هایتان اختصاص دهید. یادتان باشد که نمی‌توانید در آنِ واحد همه جا باشید، همه را بشناسید و همه کاری انجام دهید. و از انجام همزمان چند کار اجتناب کنید: ممکن است کارایی شما را به ٤٠ درصد برساند.
٣) افراد موفق خود را در معرض ایده‌ها و آدم‌های مختلف قرار می‌دهند.
آنها سعی می‌کنند بیشتر وقتشان را با کسانی بگذرانند که آنها را به چالش می‌کشند.
٤) ایده داشتن یک چیز است، دنبال کردن آن چیزی دیگر.
ایده‌ها تاریخ مصرف کوتاهی دارند. باید قبل از این که تاریخ انقضای آنها فرا برسد، آنها را عملی کنید.
٥) افکار برای ایجاد شدن نیاز به زمان دارند. اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد را انجام ندهید.
آخرین باری که ساعت ٢ صبح یک فکر عالی به سرتان زد و وقتی صبح از خواب بیدار شدید به نظرتان احمقانه می‌رسید، را به خاطر دارید؟ افکار تا زمانی که ماده دارند باید شکل داده شوند و باید مورد بازجویی و سوال قرار گیرند.
٦) افراد باهوش با افراد باهوش دیگر همفکری می‌کنند.
فکر کردن با دیگران نتایج بهتری در بر خواهد داشت. مثل این می‌ماند که به خودتان یک راه میان‌بر بدهید. به همین خاطر است که جلسات طوفان مغزی تا این اندازه موثر هستند.
٧) تفکر عامه‌‌ پسند را رد کنید (که معمولاً یعنی اصلاً فکر نکرده‌اید).
خیلی از آدم‌ها وارد عمل می‌شوند با امید این که به فکر بقیه خوب برسد. برای این که از وضعیت خارج شوید باید اول با احساس ناراحتی کردن کنار بیایید. همچنین به خاطر داشته باشید که همین الان آدم‌های دیگری هستند که سعی دارند برای خودشان فکر کنند و آنها هستند که موفق‌اند.
٨) بهترین متفکران از قبل برنامه‌ می‌ریزند، درحالی که برای افکار ناگهانی نیز جا می‌گذارند.
وقتی با استراتژی وارد عمل شوید، احتمال خطا پایین می‌آید. داشتن افکار مبهم از این که کجا هستید و دوست دارید چه کاری انجام دهید، شما را به هیچ کجا نمی‌رساند. کلید استراتژیک بودن: ١. موضوع را خرد کنید. ٢. بپرسید چرا این مشکل باید حل شود. ٣. موارد کلیدی را مشخص کنید. ٤. منابع‌تان را مرور کنید. ٥. افراد مناسب را در جای مناسب قرار دهید. هنری فورد می‌گوید، "هیچ چیز سخت نیست اگر آن را به اجزای کوچکتر تقسیم کنید."
٩) برای متفاوت فکر کردن، باید کارهای مختلفی انجام دهید.
راه ‌های جدیدی برای انجام کارتان پیدا کنید، با آدم‌های جدید آشنا شوید، حتی کتاب‌هایی را بخوانید که فکر می‌کنید خسته کننده هستند. رمز کار این است که با ایده‌ها و سبک‌های زندگی جدید آشنا شوید.
١٠) برای تقدیر از ایده‌های دیگران، باید به ایده‌های دیگر احترام بگذارید.
نمی‌توانید فکر کنید که همیشه حق با شماست. باید به نظرات دیگر هم فرصت دهید.
١١) برای هر روزتان و زمان‌هایی که افراد دیگر را ملاقات می‌کنید، برنامه و موضوع داشته باشید.
بیشتر آدم‌ها فقط برای روزشان برنامه‌ریزی می‌کنند. متفکران برای برنامه‌ریزی هفته، ماه و اهداف بلندمدت‌شان وقت می‌گذارند و بعد آن را دنبال می‌کنند. همچنین بدون موضوعی برای حرف زدن وارد جلسات، مهمانی‌ها و قرارهای ملاقات نمی‌شوند. قبل از این که وارد چنین موقعیت‌هایی شوند، تصمیم می‌گیرند که از آدم‌ها یاد بگیرند. تفکر انعکاسی در مهارت‌های تصمیم‌گیری‌تان به شما رویکرد و اعتمادبه‌نفس می‌دهد. اگر تفکر انعکاسی نداشته باشید، بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید شما را عقب می‌کشد.
 ١٢) بر حرف‌های منفی که با خودتان می‌زنید غلبه کنید. برنده‌ها با عباراتی مثل "من می‌توانم" حرف می‌زنند.
افراد باهوش محدودیت‌ها را نمی‌بینند. آنها امکانات را می‌بینند. سام ایوینگ قهرمان سابق بیسبال می‌گوید، "هیچ چیز شرم‌آورتر از این نیست که ببینید کسی کاری را انجام می‌دهد که شما می‌گفتید غیر ممکن است."
١٣) افراد خلاق خود را وقف ایده‌ها می‌کنند.
آنها ابهامات را در آغوش می گیرند و از شکست نمی‌ترسند و با افراد خلاق دیگر نشست و برخاست می‌کنند.
١٤) افراد خوشبین نمی‌توانند متفکرانی واقعبین باشند.
داشتن رویکرد واقع بینی به شما این امکان را می‌دهد آن قدر به یک مشکل نزدیک شوید که بتوانید آن را بشکافید. روبه‌رو شدن با عواقب احتمالی هم به شما کمک می‌کند کارامدتر باشید و به شما اعتبار بیشتر می‌دهد. برای این که متفکری واقع‌بین‌تر باشید، باید: ١. از واقعیت تقدیر کنید. ٢. کارتان را انجام دهید و واقعیات را به دست آورید. ٣. نقاط مثبت و منفی آن را بسنجید. ٤. بدترین حالت ممکن را در نظر بگیرید. ٥. تفکرتان را با منابعتان هم‌تراز کنید.
١٥) خیلی مهم است که آخر روز به یاد بیاورید که می‌توانید طرز فکرتان را عوض کنید.
این که یاد بگیرید چطور در فکر کردن استاد شوید باعث می‌شود تفکری پر بازده داشته باشید. اگر بتوانید این خصوصیت را در خود ایجاد کنید طوری که به عادت همیشگی‌تان تبدیل شود، تمام طول زندگی فردی موفق خواهید شد. افراد باهوش تصمیمات خوب می‌گیرند.

نوشته شده توسط روشن در 18:9 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱

بهترین ایمیل 2011

یکی از بهترین ایمیلهای سال 2011

ابتدا به شدت سعی داشتم تا دبیرستان را تمام کنم و دانشکده را شروع کنم،

 سپس به شدت سعی داشتم تا دانشگاه را تمام کرده و وارد بازار کار شوم،

بعد تمام تلاشم این بود که ازدواج کنم و صاحب فرزند شوم،

 سپس تمام سعی و تلاشم را برای فرزندانم بکار بردم تا آنها را تا

حد مناسبی پرورش دهم،  سپس می تونستم به کار برگردم،

 اما برای بازنشستگی تلاش کردم، اما اکنون که در حال مرگ هستم،

ناگهان فهمیده ام که فراموش کرده بودم زندگی کنم
 
لطفا اجازه ندهید این اتفاق برای شما هم تکرار شود.

قدر دادن موقعیت فعلی خود باشید و از هر روز خود لذت ببرید.

 برای به دست آوردن پول، سلامتی خود را از دست می دهیم

سپس برای بازیابی مجدد سلامتی مان پول مان را از دست می دهیم
گونه ای زندگی می کنیم که گویا هرگز نخواهیم مرد
و گونه ای می میریم که گویا هرگز زندگی نکرده ایم

نوشته شده توسط روشن در 18:8 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱

ویژگیهای معلم زبان

تعیین خوب یا بد بودن یک معلم زبان کار آسانی نیست. با وجود این به باور کارشناسان تدریس زبان های خارجی می توان ویژگی های معینی را برای یک معلم زبان موفق در نظر گرفت. بدیهی است که کمتر معلمی می تواند دارای تمامی این ویژگی ها باشد و خوب و موثر بودن آموزش یک زبان خارجی مجموعه ای از ویژگی های حرفه ای و فردی معلم را در بر می گیرد که پرورش تمامی آن ها در یک فرد کار چندان ساده یا آسانی نیست و نیازمند صرف زمان و حوصله قابل توجه است.

برخی از ویژگی های یک معلم زبان خوب از این قرار است:

·          شیوه تدریس باید به اندازه کافی جذاب بوده و توجه زبان آموزان را جلب نماید تا اندازه ای که کسی در کلاس احساس خواب آلودگی نکند.

·          معلم زبان باید عاشق شغل معلمی به ویژه تدریس زبان خارجی باشد.

·          از نگاه عموم زبان آموزان معلمی بهتر است که از ویژگی های شخصیتی خودش کمتر تعریف کند. چرا که بهترین معرف برای شخصیت یک معلم رفتار او در کلاس و محیط آموزشی است.

·          یک معلم زبان باید آگاهی نسبی از دیگر رشته ها و حوزه های دانش و فناوری داشته باشد.

·          زبان آموزان معلمی را دوست دارند که فقط به آنها زبان آموزش ندهد، بلکه با آموزش دیگر مطالب مفید زمینه آگاهی چند  جانبه آنها را فراهم کند.

·          زبان آموزانی که در کلاس یک معلم زبان خوب حضور دارند، معمولاً گذشت زمان را احساس نمی کنند و فقط صدای زنگ یا عقربه های ساعت به آنها یادآوری می کند که مدت کلاس تمام شده است.

·          یک معلم زبان خوب زبان آموزان کم حرف را به بیشتر صحبت کردن و زبان آموزان پرحرف را به کمتر حرف زدن تشویق می کند و میان فعالیت آن ها در کلاس تعادل بر قرار می کند.

·          معلم زبان خوب معلمی است که اسامی زبان آموزان خود را به خاطر بسپارد.

·          یک معلم زبان خوب نه تنها با زبان بلکه با چشم ها و بدن خود نیز با زبان آموزان صحبت می کند.

·          معلم زبان خوب کسی است که از یادگیری صحیح زبان آموزان خود در پایان تدریس اطمینان حاصل کند.

·          تکالیفی که به زبان آموزان داده می شود باید مختصر و در راستای اهدافی باشد که برای یادگیری بیشتر آن ها پیش بینی شده است.

·          معلم زبان خوب کسی است که وقت بیشتری را برای صحبت کردن به زبان آموزان اختصاص دهد. صحبت های معلم باید در حد راهنمایی و در موقعیت های مناسب باشد.

·          تنوع در تدریس ویژگی مهم معلمانی است که دوست دارند آموزش خود را از حالت یکنواخت خارج کنند.

·          درس های تعیین شده در کلاس یک معلم خوب معمولاً زودتر از زمان پیش بینی شده تمام می شوند و زبان آموزان نگرانی خاصی درباره درس های باقی مانده ندارند.

·          یک معلم زبان خوب شأن یا پرستیژ معلمی را همواره حفظ می کند. زبان آموزان دوست دارند زبان خارجی را از کسی بیاموزند که مایه افتخار آن ها و محیط آموزشی باشد.

این ها تنها نمونه ای از ویژگی های یک معلم خوب زبان هستند و مطمئناً ویژگی های دیگری مانند خوش اخلاق بودن، صداقت، نیز در میان هستند که به ویژگی های فردی معلمان مربوط می شوند.  

http://toefl1.blogfa.com/


نوشته شده توسط روشن در 20:54 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱

تغییر کتاب زبان اولدر سال 92

روابط عمومي معاونت آموزش متوسطه :وزیر آموزش و پرورش از تغییر شیوه تدریس زبان های عربی و انگلیسی در مدارس خبر داد و گفت: به این منظور از اول مهرماه سال آینده، کتاب های زبان های عربی و انگلیسی سال اول دبیرستان تغییر می کند.


وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران خبر داد:
تغییر نظام تدریس زبان‌های خارجی در مدارس/افزایش دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در سال آینده

ادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روشن در 20:31 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱

مازندراني: زبان، لهجه، يا گويش؟

 
این سوالی است که خیلی ها از زبانشناسان میپرسند. مقاله زیر برگرفته از
وبلاگ تخصصی آقای دکتر بشیرنژاد دکترای زبانشناسی آمده و میتواند به این سوال شما پاسخ دهد .
لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط روشن در 18:57 |  لینک ثابت   • 

شنبه سی ام دی ۱۳۹۱

تاریخچه زبان مازندرانی

تاریخچه زبان مازندرانی

مازندرانی(تبری) از خانواده­ي زبان­های هند و اروپايي، از شاخه­ي زبان­های هند و ايرانی و از گروه زبان­های ايرانی است. سخن در باب تاريخ، منشاء و ريشه­های اين زبان چندان ساده نيست زيرا اطلاعات دقيقی در اين مورد در دست نيست و تمام آنچه که از پيشينه و روند تطور اين زبان از گذشته­های دور تا به امروز گفته می­شود، ظاهراً فرضياتی هستند که بر پايه تحقيقات تاريخی، شباهت­های واژگانی اين زبان با ديگر زبان­ها و برخی استنباط­های شخصی استوار است.

 تحقيقات باستان­شناسی و تاريخی حکايت از آن دارد که پيش از مهاجرت آريايي­ها به سواحل جنوبی خزر، بوميانی هم در اين ناحيه می­زيستند(فصل 3) و بدون شک اين بوميان برای تبادل افکار و انديشه­های خود به زبانی يا زبان­هايي صحبت می­کردند. حجازی کناری (1372: مقدمه) بيان می­کند که تا کنون از زبان تيره­های محلی پيش از آرياييان هيچ­گونه مدرک مکتوبی به دست نيامده است اما در عين حال معتقد است که پس از ورود آرياييان به کرانه­های جنوبی دريای خزر زبان تازه­ای از ترکيب زبان آريايی و زبان بوميان منطقه پديد آمده و اين دگرگونی در همه­ي سرزمين­های محل سکونت آريايي­ها اتفاق افتاده است. البته مشخص نيست که چه نشانه­هايي از زبان بوميان منطقه در مازندرانی امروزی وجود دارد که تائيد کننده اين ادعا باشد. به علاوه اين فرض را هم نبايد از نظر دور داشت که زبان آريايي که زبان مهاجمان و به لحاظ برخورداری از پشتوانه­های قدرت يک زبان برتر بود، بر زبان بوميان غلبه يافته و آن را به کلی، و البته به تدريج، حذف نموده باشد و آنچه که امروزه موجود است تنها بازمانده زبان آريايي باشد.

با ظهور زرتشت در هزاره­ي اول پيش از ميلاد، زبان اوستايي که از زبان­های بسيار قديم در شرق ايران بود، رونق و گسترش يافت و همزمان با اين زبان، زبان مادی و پارسی باستان در قسمت­های مرکزی و غربی رايج بودند. بدين ترتيب بعيد نيست که زبان مردم تبرستانِ آن زمان، از همه­ي اين زبان­ها تأثير پذيرفته باشد و وجود واژه­هايي در مازندرانی امروزی که ريشه در زبان اوستايي و پارسی باستان دارند، تأئيد کننده اين مطلب است (هومند، 1369: 72؛ حجازی کناری، 1374 ).

اما چنان­كه مورخان نوشته­اند، تا پيش از حکومت ساسانيان (يعنی سال 200 ميلادی)، به علت وضع جغرافيايي خاص تبرستان، پادشاهان ايران بر اين سرزمين تسلط نداشتند و نامی از اين سرزمين در کتيبه­های باستان نيامده است و از زمان ساسانيان اين ولايت تحت سلطه حکومت ايران درآمده است (مشکور،1368: 8- 7). به همين خاطر تأثير زبان پهلوی ساسانی بر زبان تبری بيش از ساير زبان­ها بوده است و چه از نظر ساخت و چه واژگان (1-7-3) شباهت زيادی بين اين دو زبان وجود دارد. در زبان تبری يا مازندرانی کنونی لغات پهلوی سره و ناب فراوان ديده می­شود و حتی در گوشه و کنار اماکن جغرافيايي با نام­های پهلوی نيز وجود دارند (حجازی کناری،1372، 1374 ).

پس از ظهور اسلام شهرهای ايران به دست مسلمانان فتح شد اما تسلط کامل اعراب بر تبرستان بنا به برخی دلايل سياسی، اجتماعی و جغرافيايي پس از حدود دو قرن تأخير اتفاق افتاد و به همين دليل زبان پهلوی در قرون اوليه پس از حمله اعراب در اين سرزمين رايج بود. وجود سکه­هايي که از سال 92 هجری قمری تا نيمه­ي دوم قرن دوم هجری به نام اسپهبدان تبرستان به خط پهلوی درمنطقه ضرب شده­اند و همچنين کتيبه­هايي با خط پهلوی که يکی از آنها تاريخ سال 400 هجری قمری را دارد مؤيد اين حقيقت است(مشکور،1368: 19 ).

 

 ادبيات مكتوب مازندرانی

ظاهراً از پيش از دوران اسلامی هيچ آثار مکتوبی از زبان تبری به جای نمانده است اما از دوران اسلامی آثار ادبی قابل توجهی بدين زبان نوشته شده است که از اصل تبری بسياری از آنها خبری در دست نيست و تنها ترجمه آنها با ذکری از نام آنها در کتب تاريخی يا ادبی بر جای مانده است. اين امر نشان می­دهد که اعتبار و تقدس خاص زبان عربی در نزد مردم مسلمان تبرستان باعث غفلت آنها از زبان مادری­شان نشده و همچنان آثاری را بدين زبان به رشته تحرير درآورده­اند. اولين اثر مکتوب به زبان تبری که خبری از آن به ما رسيده است کتاب« مرزبان­نامه» است که در قرن چهارم هجری قمری توسط مرزبان­بن رستم شروين تأليف شد و امروزه تنها ترجمه فارسی آن موجود است. از اصل تبری اين کتاب و همچنين اثر ديگر مؤلف با عنوان «نيکی­نامه» اطلاعی در دست نيست. ابن اسفنديار(1366: 139- 137) از بعضی شاعران اين سرزمين که به زبان تبری شعر گفته­اند ياد کرده و نمونه­ای از اشعار ايشان را آورده است. محمود جواديان کوتنايي (1375: 20-5) نيز ضمن شرح مختصری از آثار نوشته شده به اين زبان، نمونه­هايي از اشعار تبری را از چهارده نويسنده، شاعر يا اسپهبد تبرستان که مربوط به سده چهار قمری به بعد می­شود نقل می­کند که در آن ميان نام امير عنصرالمعالی مؤلف قابوسنامه قابل توجه است. در سال­های اخير چند نسخه خطی از ترجمه­ي ادبيات عرب به زبان تبری و نسخه­هايي از ترجمه و تفسير قرآن به اين زبان يافت شده است که از روی آنها می­توان دريافت که اين زبان در قرن­های نخستين پس از اسلام دارای ادبيات قابل توجهی بوده است(ناتل خانلری،1374 ، ج1: 299 ). علاوه بر آن، چند نسخه خطی به زبان تبری در موزه­ها و کتابخانه­های اروپا مشاهده شدند که درباره اديان و مذاهب بوده و مربوط به قرن دهم هجری به بعد می­باشند (نجف­زاده بارفروش،1368: 27). در ميان نسخه­های خطی موجود در کشورمان نيز مجموعه اشعار تبری در القانون ابن سينا (مربوط به سده 7 و 8 هجری قمری)، اشعار تبری درموسيقی عبدالقادر غيبی(مربوط به سده 9)، و ترجمه قرآن کريم و ترجمه مقامات حريری به زبان تبری(سده 9) قابل توجه­اند (واژه­نامه بزرگ تبری، جلد 1، 1377: 410-411). در سال­های اخير، يکی از محققان علاقه­مند (گودرزی،1376) يک مجموعه اشعار تبری مربوط به سده 11 هجری را با عنوان مثنوی طالب و زهره به چاپ رسانده­ است. اين منظومه داستان عشق نافرجام طالب آملی،شاعر سبک هندی، به معشوقه­اش زهره است که عده­ای خود طالب آملی و عده­ای نيز خواهرش ستی نساء بيگم را سراينده آن مي­دانند. در ضمن مجموعه­ای از دوبيتی­های تبری که به اميری معروف و به شاعری موسوم به امير پازواری منسوب است در مازندران وجود داشته که برنارد دارن[1] ، خاورشناس روسی، نسخه آنها را به دست آورده و آن را در سن­پطرزبورگ با ترجمة فارسی به چاپ رسانده است (ناتل خانلری،همان).

 

گستره و پراکندگی لهجه­هاي مازندراني

مازندرانی علی­رغم تأثيراتی که از زبان­های مختلف به ويژه فارسي، پذيرفته است و با وجود آن كه واژه­هاي زيادی از اين زبان­ها به عاريت گرفته است، همچنان به حيات خود ادامه داده و امروزه زبان رايج در اکثر مناطق مازندران است. مشخصاً مرزهای زبانی برمرزهای جغرافيايي يا سياسی منطبق نيستند و بنا به ادعـای بعضی نويسندگان، اين زبان علاوه بر شهرهای مازندران، در مناطقی از شهميرزاد، سنگسر، فيروزکوه، دماوند، لواسـانات، مناطق شمالی کوه­های امامزاده داود و طالقان هم رايج است (جنيدی،1368، 7-6؛ هومند، 1369: 8). اگرچه در آخرين تقسيمات کشوری شهرستان بهشهر شرقی­ترين شهر استان است ولی گستردگی اين زبان از شرق تا گرگان ادامه دارد و از غرب هم به شهر تنکابن و رامسر می­رسد.

به مانند هر زبان ديگر، اين زبان نيز در مناطق مختلف استان با لهجه­هايي کم و بيش متفاوت به کار می­رود. برخی نويسندگان و زبان­شناسان ( مانند وثوقی،1371؛ نجف­زاده بارفروش،1368، و  دهگان،1368) تلاش نموده­اند که اين لهجه­ها را تقسيم­بندی نموده و نام لهجه­های شرقی، مرکزی و غربی را بر آنها بگذارند. اما به نظر می­رسد که تعيين خط و مرز مشخصی که جداکننده لهجه­های مختلف باشد چندان ساده نباشد. از شرقی­ترين نقطه­ای که زبان مازندرانی به کار می­رود تا قسمت­هايي از نوشهر و چالوس اين تفاوت لهجه­ای آنقدر زياد نيست که به عدم درک متقابل منجر شود اما در مناطق غربی استان يعنی شهرستان­های تنکابن و رامسر به خاطر تأثير زبان گيلکی، اين زبان مشتركات زيادي با زبان گيلكي دارد و به همين دليل گويشوران شهرهای يادشده برای برقراری ارتباط با ساير گويشوران مازندراني عمدتا" به زبان فارسی متوسل می­شوند.

از طرفی ديگر، استان مازندران از نقطه نظر جغرافيايي از دو منطقه نسبتاً متفاوت تشکيل شده است (فصل سوم). يکی منطقه جلگه­ای است که حد فاصل خط ساحلی دريای خزر و کوهپايه­های شمالی البرز با عرض متغير از غرب تا شرق استان گسترده شده است و ديگری ناحيه کوهستانی است که در قسمت شمالی رشته کوه البرز واقع شده است. هر يک از مناطق مذکور، شيوه­های زندگی، شرايط اقليمی و طبيعی، بافت اجتماعی و فرهنگی و بالطبع لهجه مخصوص خود را دارند. مراکز شهری بزرگ عمدتاً در مناطق جلگه­ای واقع شده­اند و مناطق کوهستانی غالباً از اين مراکز به دور بوده و ساکنان آن نيز ارتباط کمی با اين مراکز دارند. در نتيجه، زبان اهالی کوهستان کمتر دستخوش تغيير و تحول شده و واژه­های اصيل و بومی در لهجه­ي آنها بيشتر حفظ شده است. به همين خاطر، گاه مشاهده می­شود که تفاوت لهجه­ای بين شهرنشينان و کوه­نشينان يک شهرستان بيشتر از تفاوت لهجه­ای ميان شهرنشينان دو شهر مجاور و يا دور از هم می­باشد.

بنابراين تفاوت­های لهجه­ای از شهری به شهر ديگر و از نقاط کوهستانی يک شهرستان تا نقاط جلگه­ای همان شهرستان به چشم می­خورند و اين تفاوت­ها گاه چنان آشکار هستند که می­توان از روی لهجه فرد به محل اقامت او پی برد. با اين اوصاف، به نظر می­رسد كه هر گونه تقسيم­بندی دقيق مستلزم مطالعات دقيق ميدانی است. کلباسی(1376، مقدمه:23) ضمن نقل پاره­ای از اين تقسيم­بندي­ها، پذيرش آنها را به انجام مطالعات کامل­تر و کسب شواهد دقيق­تر موکول مي­کند. همين امر موجب شده است که مولفان واژه­نامه بزرگ تبری (جلد 1، 1377: 422) برای تفکيک مناطق گويشی، ده منطقه گويشی مختلف را در نظر بگيرند. برای نمونه، در اين تقسيم­بندي­ها شهر آمل به همراه مناطق اطراف آن، نظير لاريجان و محمودآباد، در منطقه 6 واقع شده­اند، حال آنکه شهرهای بابل، بابلسر، اميرکلا، بهنمير و نيز بخش­های گنج­افروز و بندپی در منطقه 5 قرار گرفته­اند. جالب آنکه منطقه چلاو، از بخش­های تابعه شهرستان آمل، در منطقه 5 قرارگرفته و شهر فريدونکنار نيز در مرز بين دو منطقه واقع شده است.  در ميان لهجه­هاي مازندراني، لهجه­ي شهر ساری که مرکز استان است به عنوان لهجة معيار در نظر گرفته می­شود و لهجه­ای تقريباً بی­نشان است که مشترکاتش با زبان فارسی بيش از ساير لهجه­هاست و همين لهجه مورد استفاده صدا و سيمای استان است.

به خاطر برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی و اقليمی بسياری از هموطنان­مان در گذشته دور يا نزديک از استان­های آذربايجان، مرکزی، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان، کردستان، لرستان و خوزستان به اين استان مهاجرت نمودند. اين مهاجران که در مناطق مختلف استان ساکن هستند، زبان يا لهجه خود را حفظ نموده­اند و در ارتباطات داخلی از آن استفاده می­کنند و برای برقرای ارتباط با بوميان منطقه از زبان مازندرانی يا فارسی استفاده می­کنند. بنابراين ترکی، کردی، لری، بلوچی، سمنانی، خراسانی و حتی عربی در کنار مازندرانی در جاهای مختلف استان رايج­اند. براي نمونه، لهجه­اي از تركي در منطقه گلوگاه بهشهر و لهجه­اي از كردي در منطقه كوهستاني كجور در شهرستان نوشهر رايج­اند.


بر گرفته از وبلاگ دکتر بشیرنژاد دکترای زبانشناسی
نوشته شده توسط روشن در 18:46 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱

واژه های قرضی فرانسه در فارسی

       ٬  باکتری (bactérie)

ماه‌های میلادی [ویرایش]

ماه‌های میلادی با تلفظ‌های فرانسوی در زبان فارسی مصطلح هستند :


نوشته شده توسط روشن در 18:42 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱

کوتاه ولی خواندنی4

Pictures Funny Best Friend Birthday Irthday Wishes Quotes For
نوشته شده توسط روشن در 22:39 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱

کوتاه ولی خواندنی از آلبرت انیشتین

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.
نوشته شده توسط روشن در 22:38 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱

کوتاه ولی خواندنی3

جملات زیبای تصویری, عکس های زیبا
نوشته شده توسط روشن در 22:37 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱

کوتاه ولی خواندنی2

hope quotes and sayings
نوشته شده توسط روشن در 22:37 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱

محرم

نوشته شده توسط روشن در 22:36 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱

گوتاه ولی خواندنی1

good quotes-about-hope and faith
نوشته شده توسط روشن در 22:35 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱

شیرینی زبانشناسی

از آن زمان که با زبانشناسی آشنا شدم ، زندگی ام تغییر کرد.دانستم آن چه را که بعد از یک عمر ، یعنی چهل سال به دنبال آن بوده ام پیدا کردم.یافتم!!! آری یافتم!!!

محبوب ذهنم،محبوب تفکرم،سرچشمه ی شناختم.زبانشناسی به راستی علمی است که به صورت نظام مند قواعد و اصول زبان بشر به صورت عام را بررسی و مطالعه می کند.زبانشناسی سرچشمه ی بسیاری لذت های ذهنی ، تفکر ، تعمیم و سایرعلوم می باشد.اگر زبانشناسی را با آوا شناسی شروع کنیم،می فهمیم که این علم مرز مشترکی با پزشکی،فیزیک،ریاضیات،موسیقی،زیست شناسی دارد.اگر پا رااز این فراتر بگذاریم خواهیم فهمید که درک زبانشناسی در حوضه ی صرف و ساخت واژه ما را به فراسوی علوم دیگری همچون روانشناسی،علوم اجتماعی،سیاست و غیره دارد.خلاصه آنکه آشنایی با زبانشناسی مستلزم دانستن علوم بسیار دیگریاست و همین بر زیبایی و شگفتی ان می افزاید.

نوشته شده توسط روشن در 20:48 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱

نمونه طرح درس سالانه چهارم دبیرستان

نمونه طرح درس سالانه زبان سال چهارم دبیرستان

ادامه مطلب را کلیک نمایید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روشن در 10:18 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر